Indkaldelse til generalforsamling

Udgivet den 19-05-2021

Der indkaldelse til generalforsamling i Løgstør Gym og Fit onsdag den 9. juni kl. 19.00 i Lanternen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • Forelæggelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er:
  • Søren Julius Feddersen – ønsker genvalg
  • Karina Christensen - ønsker genvalg
  • Jeff Dalsgaard Jensen – ønsker genvalg
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du kontakte formanden på formand@logstorgym.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – altså senest den 2. juni til formand@logstorgym.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Løgstør Gym & Fit

Tak til vores sponsorer