Fitness ordensreglement

Generelt

Dit medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre eller overdrages til en anden person. Du skal altid medbringe nøglebrik i centeret. Du har som medlem ansvaret for, at Løgstør Gym & Fit (LGF) til enhver tid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger bliver ikke videregivet.

Medlemskab

Betaling sker ved indgåelse af abonnement. Abonnementet opsiges automatisk, hvis der ikke tilkøbes en ny abonnementsperiode. Som medlem har du ubegrænset adgang til benytte centeret inden for dettes åbningstiderne.
Aldersgrænsen for medlemskab er 15 år.

Doping

Løgstør Gym & Fit er medlem af Antidoping Danmark. Medlemmer af foreningen er derfor forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen. Registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering af resterende abonnement.

Adgang

Nøglebrikken skal altid medbringes i centeret. Brikken skal benyttes ved indgang, også i tilfælde af døren er åben. Det vil jævnligt blive udført kontrol i centeret. Det er ikke tilladt at lukke andre ind.

Aldersgrænse

Børn under 15 år må ikke opholde sig eller træne i centeret uden godkendelse fra Løgstør Gym og Fits bestyrelse. Der gøres opmærksom på, at Lanternen har et legeområde til børn.

Overvågning og kontrol

For brugernes sikkerhed og for kontrol, er der opsat kameraer. Videoovervågning vil blive kontrolleret løbene, samt ved henvendelser om tyveri, hærværk, misbrug af inventar eller lignende.

Påklædning og omklædning

Al færden i træningsområde skal foregå i rene indendørssko og træningstøj. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Ligeledes er det heller ikke tilladt at træne i bare fødder, dog er træning i strømper tilladt.

Det er ikke tilladt at klæde om i centret, der henvises til Lanternes omklædningsrum.

Udstyr

Centerets træningsudstyr skal behandles med respekt og må kun anvendes til de øvelser, de er tiltænkt. Udstyret skal altid lægges på plads efter brug. Maskiner skal rengøres efter brug. Del gerne maskiner i pauser mellem sæt. Det er ikke tilladt at lægge mere vægt på maskinerne.

Opførsel

Vi forventer en positiv omgangstone, og der vises respekt for hinanden - det gælder både andre medlemmer og personale. Personalets anvisninger skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Overtrædelse af medlemsbetingelser

I tilfælde af overtrædelse af medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af nøglebrik, lovbrud, mislighold samt anden grove eller uacceptabel handlinger, kan Løgstør Gym & Fit til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af overtrædelser, sker der ikke refundering af evt. resterende abonnement.

Tak til vores sponsorer