Indkaldelse til generalforsamling

Udgivet den 27-02-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Løgstør Gym og Fit onsdag den 29. marts kl. 19.00 i Lanternen.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af beretning
 • Forelæggelse af regnskab
 • Forelæggelse af budget
 • Forslag til vedtægtsændring af paragraf 13:

  Grundet SKAT har stillet spørgsmål omkring foreningens berettigelse for momsfritagelse indstiller bestyrelsen til ændring af paragraf 13 i foreningens vedtægter.

 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg er:

  • Søren Fedderesen
  • Karina Christensen
  • Jeff D. Jensen
 • Valg af suppleanter

  På valg er:

  • Helle Graulund
  • Tina Heidemann
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, skal du kontakte formanden på formand@logstorgym.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Løgstør Gym & Fit

Tak til vores sponsorer