Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Løgstør Gym og Fit

(25-02-2019)

Mandag den 25. marts 2019, kl. 19.00 i Lanternen

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af beretning ved formand Anders Peter Hansen
 • Forelæggelse af reviderede regnskab
 • Forelæggelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er:
  • Anders Peter Hansen – ønsker ikke genvalg
  • Karina Christensen - ønsker genvalg
  • Jeff Dalsgaard Jensen – ønsker genvalg

 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ønsker du at opstille til bestyrelsen skal du kontakte formanden på formand@logstorgym.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – altså senest den 18. marts 2019 til formand@logstorgym.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Løgstør Gym & Fit

Seneste nyheder

Sponsorer

 • Jutlander Bank
 • danrevi

Fitness login